CLUB DE PETANQUE HEERLEN
CLUB DE PETANQUE, VARENBEUKERWEG 44, HEERLEN
Missie: Onze missie is om jeu de boules toegankelijk te maken voor een ieder. Intern wordt dit bereikt door de contributie zo laag mogelijk te houden, hetgeen alleen mogelijk is door de bijdrage welke wordt geleverd door onze vele vrijwilligers. Extern zijn wij bezig met verschillende projecten, teneinde ook als vereniging een maatschappelijke bijdrage te leveren. Voorbeelden zijn: Sportimpuls project “Sporten voor participatie, zo kan het ook”: Het project richt zich op de cliënten van zorgorganisatie Radar in Heerlen. Deze cliënten zijn mensen met een verstandelijke (en meervoudige) beperking. Een groot deel van de cliënten kent een inactieve leefstijl. In Heerlen is weinig sportaanbod voor deze doelgroep. Het hoofddoel is dat meer mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking structureel gaan bewegen en dus lid worden van een sportvereniging. Het is een samenwerking van zorgorganisatie Radar met een 5-tal Heerlense sportverenigingen en de Gemeente Heerlen. Deze verenigingen gaan, in samenwerking met Radar en de sportconsulent in Heerlen, nieuw, structureel wekelijks aanbod ontwikkelen voor deze doelgroep. De sportverenigingen zorgen hierbij voor de uitvoering van het programma, Radar zorgt voor promotie onder cliënten en de scholing van de verenigingen. De sportconsulent van de gemeente Heerlen, werkzaam bij welzijnsinstelling Alcander, is, samen met de projectleider van Club de Pétanque, de spin in het web. Jeu de Boule voor mensen met een beperking: Onze accomodatie kan worden omgebouwd, zodat onze banen voor rolstoelen bereikbaar zijn. Samen met onze vrijwilligers en de begeleiders van onze gasten wordt er met aangepaste middelen voor gezorgd dat ongeacht de beperking de gasten mee kunnen doen. Schenkingen: Met de opbrengst van loterijen bij onze leden en tijdens verhuren, worden schenkingen gedaan aan kleinschalige projecten: Voorbeelden hiervan zijn: - Een beeldscherm voor presentaties voor kleine groepen aan het Toon Hermanshuis in Heerlen - Bijdrage aan de kosten voor het bezoek van de kinderen uit Tsjernobyl - Bijdrage aan een project in Gambia waar één van onze leden actief bij betrokken is