CLUB DE PETANQUE HEERLEN
CLUB DE PETANQUE, VARENBEUKERWEG 44, HEERLEN
Het spel - Artikelen spelreglement: INLEIDING Dit is de officiële Nederlandse vertaling van de spelregels voor de petanquesport (het „Règlement officiels pour le sport de pétanque”). In enkele gevallen worden, voor onder auspiciën van de NJBB te houden toernooien, afwijkingen op dit reglement toegestaan. De toegestane afwijkingen vindt u in het toernooireglement petanque van de NJBB. Waar in dit reglement hij, hem, of zijn wordt gebruikt, mag respectievelijk hij of zij, hem of haar, of zijn of haar gelezen worden. ALGEMEEN Artikel 1 Equipes Petanque is een sport waarbij partijen worden gespeeld tussen equipes van: • drie spelers en drie spelers (tripletten). Ook zijn partijen mogelijk tussen: • twee spelers en twee spelers (doubletten); of • één speler en één speler (enkelspel). Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules. Bij doubletten en enkelspel beschikt iedere speler over drie boules. Een andere equipesamenstelling is niet toegestaan. Artikel 2 Goedgekeurde boules Petanque wordt gespeeld met door de FIPJP goedgekeurde boules die: Petanque wordt gespeeld met door de FIPJP goedgekeurde boules die: 1. van metaal zijn; 2. een diameter hebben van ten minste 7,05cm en ten hoogste 8,00cm; 3. een gewicht hebben van ten minste 650g en ten hoogste 800g; het handelsmerk van de fabrikant en het gewicht moeten in de boules zijn gegraveerd en altijd leesbaar zijn; bij wedstrijden die uitsluitend toegankelijk zijn voor jeugdspelers van 11 jaar of jonger zijn boules van 600g en 65mm diameter toegestaan, mits vervaardigd door een erkende fabrikant; 4. niet zijn gevuld met lood of zand; in algemene zin mogen zij geen enkele bewerking of andere opzettelijke verandering hebben ondergaan na de vervaardiging door een erkende fabrikant (zogenaamde getrukeerde boules); het is met name verboden de boules opnieuw te verhitten (na te gloeien) teneinde de door de fabrikant gegeven hardheid te veranderen. Naam en voornaam van de speler, of zijn initialen, mogen echter in de boules worden gegraveerd, evenals diverse aanduidingen van de fabrikant, volgens de overeengekomen specificaties van het fabricageproces. Artikel 2bis Sancties voor ondeugdelijke boules Een equipe waarvan een speler schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de regels van punt 4 van het vorige artikel, wordt onmiddellijk van het toernooi uitgesloten. Als een niet–getrukeerde, maar versleten of ondeugdelijk vervaardigde boule een controle niet met succes doorstaat of niet voldoet aan de eisen 1, 2 of 3 van het voorgaande artikel, moet de speler deze vervangen. Hij mag ook de hele set boules vervangen. Een door spelers ingediend protest met betrekking tot de punten 1, 2 of 3 kan alleen vóór de partij worden ingediend. De spelers hebben er dus belang bij zich ervan te vergewissen dat hun boules en die van hun tegenstander aan de gestelde eisen voldoen. Een protest met betrekking tot punt 4 kan gedurende de gehele partij worden ingediend, maar alleen tussen twee werpronden in. Als een dergelijk protest echter na de derde werpronde wordt ingediend en ongegrond blijkt, worden drie punten opgeteld bij de score van de tegenstander. De scheidsrechter of de jury mag te allen tijde de boules van een of meer spelers controleren. Artikel 3 Goedgekeurde buts Buts zijn van hout of van kunststof. In het laatste geval dragen zij het handelsmerk van de fabrikant en heeft de FIPJP officieel erkend dat zij aan de vastgestelde specificaties voldoen. Buts hebben een diameter van 30mm. Een afwijking van ten hoogste + of – 1mm is toegestaan. Hun gewicht moet ten minste 10 gram zijn en ten hoogste 18 gram. Geverfde buts zijn toegestaan, maar noch deze, noch houten buts mogen met een magneet opgetild kunnen worden. Artikel 4 Licenties Bij inschrijving moet een speler zijn licentie tonen, of een ander document, volgens de regels van zijn bond, waaruit zijn identiteit blijkt én het feit dat hij lid is van die bond.