Het spel - Inhoudsopgaaf spelreglement: ALGEMEEN Artikel 1 Equipes Artikel 2 Goedgekeurde boules Artikel 2bis Sancties voor ondeugdelijke boules Artikel 3 Goedgekeurde buts Artikel 4 Licenties SPEL EN BUT Artikel 5 Reglementaire terreinen Artikel 6 Begin van het spel; de werpcirkel Artikel 7 Voorgeschreven afstanden bij het uitwerpen van het but Artikel 8 Reglementair uitwerpen van het but Artikel 9 Ongeldig worden van de but Artikel 10 Verplaatsen van obstakels Artikel 11 Vervanging van but of boule BUT Artikel 12 Verborgen of verplaatst but Artikel 13 Verplaatsing van but naar een ander spel Artikel 14 Ongeldig geworpen but Artikel 15 Tegengehouden but BOULES Artikel 16 Werpen van boules Artikel 17 Gedrag van spelers en toeschouwers Artikel 18 Werpen van boules; boules die het terrein verlaten Artikel 19 Ongeldig geworden boules Artikel 20 Tegengehouden boules Artikel 21 Toegestane speeltijd Artikel 22 Verplaatste boules Artikel 23 Werpen van andermans boules Artikel 24 Onreglementair gespeelde boules PUNTEN EN METINGEN Artikel 25 Tijdelijk wegnemen van boules Artikel 26 Metingen Artikel 27 Weggenomen boules Artikel 28 Bij meting verplaatsen van boules of but Artikel 29 Boules op gelijke afstand Artikel 30 Reinigen van but of boules Artikel 31 Klachten DISCIPLINE Artikel 32 Afwezigheid van spelers Artikel 33 Te laat komen Artikel 34 Vervangers Artikel 35 Sancties Artikel 36 Slechte weersomstandigheden Artikel 37 Nieuwe fase van het spel Artikel 38 Onsportief gedrag Artikel 39 Wangedrag Artikel 40 Verplichtingen van scheidsrechters Artikel 41 Samenstelling en beslissingen van de jury GELDIGHEID
CLUB DE PETANQUE, VARENBEUKERWEG 44, HEERLEN